תפריט האתר

גדרות בטיחות לבריכות שחייה

גדרות בטיחות לבריכות שחייה כגון גדר רשת מתקפלת מיועדת לבריכות שחייה.
הרשת מחוררת ובשל השקיפות של הרשת אינה חוסמת משב רוח וראות לעבר הבריכה כאשר מתרחצים בבריכה. התקנת הגדר נעשת ע"י קידוח חורים בקוטר של כ 14 מ"מ והכנסת תושבות פלסטיק מותאמות.

הסרת הגדר מתבצעת בקלות ובזריזות יש אפשרות לפרק את הגדרלאחסן במחסן ובעט פירוק הגדר קיימים פקקים לכיסוי החורים.

קיימות אופציות של שער (דלת)
אחריות לשנים רבות
למניעת כניסת ילדים ופעוטות

גדרות בטיחות לבריכות שחייה